De energietransitie

Het delen van onze kennis om hiermee de doelen van onze opdrachtgevers te bereiken, dit is één van de belangrijkste speerpunten. Met ruim 30 specialisten in de elektrotechniek is geen uitdaging te complex en bieden wij diverse oplossingen voor bijvoorbeeld industriële automatisering of de energietransitie.

Heeft u het doel om te verduurzamen of juist uitdagingen met de beschikbaarheid van uw installatie? Daag ons uit om met u mee te denken en maak vrijblijvend een afspraak met één van onze specialisten.

Facta Elektrotechniek - cirkel - RGB
paar icon facta

Waarom is de energietransitie belangrijk?

De energietransitie is belangrijk om verschillende redenen, die te maken hebben met duurzaamheid, milieu, economie en maatschappij. De overgang naar duurzame energiebronnen is essentieel om de uitstoot van broeikasgassen, zoals koolstofdioxide (CO2), te verminderen. Door fossiele brandstoffen te vervangen door hernieuwbare energiebronnen kunnen we de opwarming van de aarde en de gevolgen van klimaatverandering beperken. Door de energiebesparingsplicht in Nederland zijn veel bedrijven verplicht te voldoen aan wet en regelgeving, de energietransitie zal mede hierdoor versneld worden doorlopen.

Wat is de energiebesparingsplicht?

De energiebesparingsplicht is een maatregel in Nederland die bedrijven en instellingen verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen om hun energieverbruik te verminderen. Deze maatregel is vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer, onderdeel van de Wet milieubeheer.

Het doel van de energiebesparingsplicht is om de CO2-uitstoot te verminderen en energie-efficiëntie te bevorderen. De verplichting geldt voor organisaties die jaarlijks meer dan een bepaalde hoeveelheid energie verbruiken. Deze grens varieert afhankelijk van de sector waarin het bedrijf actief is. Elke vier jaar moeten betrokken organisaties een energie-audit uitvoeren om de besparingsmogelijkheden in kaart te brengen en rapporteren aan de overheid. Op basis van de auditresultaten moeten ze energiebesparende maatregelen implementeren die binnen vijf jaar worden terugverdiend.

Hoe voldoet een bedrijf aan de energiebesparingsplicht?

Een bedrijf kan aan de energiebesparingsplicht voldoen door verschillende stappen te nemen om energie-efficiëntie te bevorderen en energiebesparende maatregelen te implementeren.

Het bedrijf moet elke vier jaar een energie-audit uitvoeren om het energieverbruik en de energie-efficiëntie van het bedrijf te evalueren. Deze audit brengt de belangrijkste energieverbruikers in kaart en identificeert potentiële besparingsmogelijkheden.  Op basis van de resultaten van de energie-audit moet het bedrijf energiebesparende maatregelen identificeren die kunnen worden geïmplementeerd om het energieverbruik te verminderen. Dit kunnen technische oplossingen zijn, zoals het vervangen van verouderde apparatuur door energiezuinigere modellen, of gedragsveranderingen, zoals het bevorderen van bewust energiegebruik onder medewerkers.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf

Neem contact op
met Facta Elektrotechniek